The End Ribarac: Maturanti

The End Ribarac: Maturanti

Zurka maturanata
- Start 15h
- Entry 200 rsd
- Lokal ima natrkiveni deo u kojem ce se odrzati zurka u slucaju padavina